Byen Sover
består af arkitekterne Jens Kamp og Karin Bech og har siden 2006 arbejdet tværdisciplinært med projekter, udstillinger og byrumsstrategier indenfor arkitektur, kunst og design. Tegnestuens udgangspunkt er en interesse for byen som en organisk størrelse i permanent forandring og for hvordan fiktioner og utopier kan være med til at ændre vores opfattelse af den. Byen Sover arbejder eksperimentelt; 1:1 installationer og prototype-design er aktive redskaber i udformningen af arkitektoniske projekter. Tegnestuen bruger gerne irrationelle idéer til at overraske og bringe sig nye steder hen.
-
/is a interdisciplinary studio working between design and architecture. The practice of Byen Sover has lead to a series of experimental and inventive projects generated from urban situations and strategies. Byen Sover seeks to discuss the experience of the architectural landscape by proposing 1:1 interventions and conceptual designs in an urbane context.
-
foto: Kasper Magnussen