Byen Sover
arbejder med udstillinger i gallerier såvel som byrum
/works with exhibitions in galleries as well as urban spaces.
-
Reflektor, Lysfestival Søndermarken 2016
Gegenstand, entreentre, Halle 2016
Atlas, KBH Kunsthal 2014
Det Andet Bibliotek, Kontoret for Kunst i Byen 2012
Efter festen, byrumsgalleriet Gaden Finder Vej 2010
Nervøs Vindue, byrumsgalleriet Gaden Finder Vej 2009
Epifytter, Modtar Project 2009
Entré Entré, Forårsudstilling Charlottenborg 2009
Vinkelstuen, Modtar Project 2008
Kiev, Galleri Oeen Group, 2007
Urbane instrumenter, DAC 2006
-