Kiev
er en interaktiv lysinstallation på Israels Plads udstillet og udviklet til byrumsgalleriet Oeen Group. Installationen registrerer den sammensatte trafik ved Nørreport St. og omdanner stilladset til en dynamisk lyskoreografi.
-
Støttet af: Erco Lighting og City Electric. Tak til: Claus Asp, ATP Ejendomme A/S og Johannes Schotanus
-