Reflektor 2016
var en lysfestival i Søndermarken, Frederiksberg Okt. 2016, hvor byen sover deltog.
Det udstillede værk oplyste skovens interiør og gav de besøgende en oplevelse af at træde indenfor i træernes rum af høje stammesøjler og hvælvede trækroner. Lampen består af en statisk konstruktion med dynamiske dele, som er påvirkelige af vinden. Lyset er i let bevægelse og lampen har sin egen adfærd alt afhængigt af vejr og vind.
-
Projektet er blevet til med støtte fra Statens Kunstfond og Reflektor Lysfestival
-
foto: Kim Matthäi Leland og byen sover